TRI, 1990
         
PARÈNTESI-MIRALL, 1991
   
     
       
DEU GRAVATS I UNA OMBRA DE MÀ, 1993
       
     
           
 
 
                                             
UTA, 2000
 
     
   
       
A KENJI MIZOGUCHI, 1998