Don Quichotte et Sancho à dors XVI, 1979
La barque XV, 1979
       
         
Don Quichotte suivant Sancho X, 1979
       
 

 

      Exposición "Don Quixot, Kafka i altres somnis" en la temporada 2017/2018