Tàpies/ Brossa. Libro de artista "U no és ningú”, 1979
                           
 
                   
               
 
Tàpies/ Brossa. Libro de artista "U no és ningú”, 1979
                 
                         
 
 
                 
                         
Tàpies. "Cercle 1", 1979