HOMENATGE A MIQUEL ÀNGEL. SUBIRACHS, 1975
   
       
CLUB EUDE 99, 1978 – 1982
       
ARQUITEKTON: Carme AGUADÉ, Adrià LANUZA y THARRATS, 1983
 
   
HOMENATGE A MAN RAY: Jaume i Jordi BLASSI, Toni CATANY, Manel ESCLUSA,                                               
 
      Joan FONTCUBERTA, Ferran FREIXA, Manolo LAGUILLO
y Humberto RIVAS, 1979-1980